Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Vad är Adaptiv konfiguration på Cloud Camera®? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Vad är Adaptiv konfiguration på Cloud Camera®?

Adaptiv konfiguration är en funktion som automatiskt justerar inställningarna på Cloud Camera® för att optimera användningen av data under månaden.

Den gör detta genom att analysera dataanvändningen av kameran i realtid och göra justeringar av inställningarna efter behov.

Om kameran till exempel tar många bilder under dagen kan den justera upplösningen eller bildintervall för att minska dataanvändningen. Å andra sidan, om kameran inte tar många bilder kan den öka upplösningen för att säkerställa att bilderna är av högsta kvalitet.

Content

Titel

Till toppen