Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Vad betyder larmet ”FeedCon inaktiv”? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Vad betyder larmet ”FeedCon inaktiv”?

Om du får detta larm och inte omedelbart kan kontrollera din FeedCon®, vänta 24 timmar. Om enheten fortfarande inte har synkroniserats kan du behöva gå till platsen och starta om FeedCon®.

Bekräfta att den gröna LED-lampan på enheten blinkar efter omstart. Om den inte gör det kan enheten vara skadad eller defekt och behöva bytas ut.

Om problemet kvarstår eller inte kan lösas, kontakta Nordic Gamekeepers support för hjälp.

Tags:
Content

Titel

Till toppen