Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Vad betyder Time lapse fördröjning i Cloud Camera®’s inställningar? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Vad betyder Time lapse fördröjning i Cloud Camera®’s inställningar?

Time Lapse fördröjning hänvisar till tidsintervallet mellan följande bilder tagna i time lapse läget. Den här inställningen låter användaren styra hastigheten på time lapse videon genom att ställa in intervallet mellan varje foto.

En kortare fördröjning kommer att resultera i en snabbare rörlig ”video”, medan en längre fördröjning kommer att resultera i en långsammare rörlig ”video”. Den här funktionen är användbar för att fånga specifika ögonblick eller händelser.

Content

Titel

Till toppen