Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Vad betyder Uppladdningsintervall i Cloud Camera®’s inställningar? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Vad betyder Uppladdningsintervall i Cloud Camera®’s inställningar?

Uppladdningsintervall hänvisar till den frekvens med vilken Cloud Camera® skickar bilder och data till NG-Cloud™.

Uppladdningsintervallet kan ställas in på olika tidsintervall, till exempel genast, varje timme eller en gång per dag.


Genast

Skickar bilder genast efter de tagits.


Varje timme

Buntar och skickar bilder tagna varje timme.


En gång om dagen

Skickar alla tagna bilder från dagen var 24:e timme.


Av

Foton skickas inte från kameran och sparas endast på SD-kort.

Content

Titel

Till toppen