Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
What does the alarm ”Lamp broken” mean? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

What does the alarm ”Lamp broken” mean?

Om du får detta larm kan det tyda på att din LED-belysning är felaktig eller inte korrekt ansluten. Kontrollera att LED-belysningen fungerar genom att ansluta den direkt till en strömkälla, till exempel ett batteri. Se till att den är ordentligt ansluten till lamputgångarna på din FeedCon®.

För att testa belysningen, utför en ny kalibreringsomstart på din FeedCon®. Om LED-lamporna inte fungerar, kontakta Nordic Gamekeepers support.

OBS: Var försiktig när du ansluter LED-belysning som drar mer än 5A ström (60W) eftersom systemet bara kan hantera en viss effektnivå.

Tags:
Content

Titel

Till toppen