Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/wp-config.php on line 108
Vad betyder larmet ”Kalibrering misslyckades”? – NordicGamekeeper
How Can We Help?

Search for answers or browse our knowledge base.

< All Topics
Print

Vad betyder larmet ”Kalibrering misslyckades”?

Detta larm indikerar att kalibreringsprocessen har misslyckats. Kontrollera att batteriet och motorn är korrekt anslutna och att det inte finns något som hindrar motorns rörelse.

Kontrollera att motoraxeln kan rotera fritt och inte fastnar genom att vrida den manuellt (kom ihåg att koppla bort batteriet innan du gör det för att undvika oväntad motorstart och potentiell skada).

Obs: Vid kalibrering, se till att täcka eller koppla ifrån kabeln som är ansluten till solpanelen (gäller FeedCon® modell 1). Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers support för hjälp.

Tags:
Content

Titel

Till toppen